Els nostres ingredients principals

Professors amb experiència, programes personalitzats i continguts de qualitat.

El nostre objectiu és oferir classes d’anglès per a empreses amb material didàctic interessant pels estudiants i una estructura sòlida que permeti l’evaluació del seu progrés.

El professor és l’element clau d’una classe dinàmica i didàctica. Per assegurar la qualitat dels cursos, tots els nostres professors estan titulats i tenen com a mínim 6 anys d’experiència. Això vol dir que són professionals de l’ensenyament i no professors temporals sense vocació. En aquest sentit els deixem exercir el seu treball amb un pla curricular definit i la flexibilitat necessària per adaptar-lo als interessos dels nostres alumnes.

Quin tipus de curs prefereixes?

Cursos presencials

Les classes regulars amb un professor permeten el contacte personal i un bon coneixement dels estudiants.

Aula virtual

Amb un portàtil i connexió a Internet podràs gaudir de classes on-line adaptades a una agenda ocupada i sense perdre la qualitat de les classes presencials.

Classes telèfoniques

Amb el telèfon podràs aprendre des de qualsevol lloc. A més a més, practicaràs per poder atendre converses telefòniques internacionals amb professionalitat.

Què ofereixen els nostres cursos d’anglés per a empreses?

Contingut personalitzat

Les classes són dinàmiques i personalitzades ja que no tothom té els mateixos interessos. Per exemple, podem centrar-nos en la fluïdesa oral o en les estructures necessàries per a reunions, negociacions o converses informals. Adaptem el contingut a les necessitats del grup.

La perspectiva de l’alumne

Els nostres professors entenen perfectament els errors que fan els alumnes i saben com resoldre’ls ja que ells també són estudiants de castellà i/o català com a segona llengua.

Al dia amb la tecnologia

Actualment la tecnologia és una bona eina per aprendre idiomes. La secció per a l’estudiant del nostre lloc web conté material actualitzat i interessant. A més, és un bon lloc on comunicar-se amb altres estudiants i practicar l’anglès.
Utilitzem la tecnologia en la nostra metodologia tant a classe com fora d’ella per incentivar que els alumnes tinguin una actitud activa en el seu aprenentatge.

Nivells dels nostres cursos d’anglès per a empreses

Oferim cursos per tots els nivells en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR): des del nivell elemental (A1) fins el nivell superior (C2). Cada nivell està dividit en dos subnivells.

Un cop finalitzat un curs de 25 o 33 setmanes, la majoria dels alumnes han superat un subnivell que correspon a la meitat d’un nivell MCER.

És molt important tenir en compte el ritme d’aprenentatge d’un nou idioma. Volem evitar saturar l’estudiant amb materials d’un nivell massa avançat, fet que passa sovint en les acadèmies d’idiomes. Hem dissenyat cursos amb una progressió realista, que permeti un aprenentatge positiu sense frustració i impulsi la seva motivació.

L’assimiliació d’un idioma no és un procés lineal, per això hem integrat un nivell extra entre els nivells B1 i B2 que permeti superar amb més èxit “l’estancament del nivell intermig”.

Envia’ns un missatge, ens encantarà donar-te més informació!

Si posteriorment no desitgés continuar rebent les nostres comunicacions comercials, vostè podrà revocar el consentiment enviant un mail info@teachercollective.com amb la paraula BAIXA.