L’enfocament dels nostres cursos és mixte: el 50% es basa en un pla d’estudis centrat en el desenvolupament de les competències orals i auditives, que estructura les classes i facilita l’avaluació dels alumnes.

L’altre 50% és contingut personalitzat segons els objectius pactats a principis de curs i les necessitats que puguin sorgir més endavant. D’aquesta manera els professors posen en pràctica la seva experiència i professionalitat amb classes dinàmiques, interessants i orientades als alumnes.

Pla d’estudis i materials

El nostre pla d’estudis es basa en dos llibres editats per Oxford University Press:

English File i Business Result.

Abans que comenci el curs decidim amb l’empresa quin llibre s’utilitzarà segons es vulgui un contingut estrictament de negocis o es prefereixi un curs d’anglès general. Per a nivells baixos recomanen emprar English File.

Encara que utilitzem els llibres de text per a estructurar els cursos i evaluar el progrés dels participants, creiem que és molt important invertir temps en aquells aspectes de la comunicació que un grup en particular pugui necessitar; en aquest cas els llibres de text són insuficients.

Per a cobrir aquestes necessitats, els professors dissenyen, comparteixen i adapten materials com llibres, articles, jocs de rol, videos i contingut d’Internet; així la classe d’anglès es converteix en un lloc d’aprenentatge del segle XXI.

Assessorament i informes

Durant tot el curs evaluem les competències verbals i escrites, i la comprensió lectora i auditiva dels estudiants, així com la seva interacció a l’aula. A més a més, fem un examen escrit a final de cada trimestre per a mesurar el progrés assolit en la consolidació de les estructures i el llenguatge del curs.

Utilitzem la nostra plataforma on-line per enviar electrònicament fulls d’assistència, evaluacions i informes.

Posa’t en contacte amb nosaltres, ens encantarà donar-te més informació!

(+34) 972 221 751

Si posteriormente no deseara continuar recibiendo nuestras comunicaciones comerciales, usted podrá revocar el consentimiento enviando un mail info@teachercollective.com con la palabra BAJA.